Demokratikus Koalíció

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓAz adatkezelés célja: WEBSHOP rendelés teljesítése


Adatkezelő adatai
Demokratikus Koalíció

Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.
Nyilvántartási szám: 01-02-0014391
Adószám: 18270655-1-42
Telefonszám: 06-21-300-1000
Általános e-mail cím: rendeles@dkp.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Varga Mónika (adat@dkp.hu)

Az adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt betartja az Info törvény és a GDPR rendelkezéseit.
Az érintett a Demokratikus Koalíció honlapján (www.dkp.hu) vagy a fenti elérhetőségeken megismerheti a párt általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóját az adatkezelés gyakorlatáról, jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Jelen konkrét adatkezeléshez tartozó tájékoztatás:

Az adatkezelés célja:
Webshopon leadott rendelések teljesítése, kézbesítése, utólagos kérések (csere, visszaküldés, reklamásió stb) kezelése

Az aláírásgyűjtés időtartama:
a rendelés leadásának napja

Az adatkezelés vége:
a rendelés kiszállítását követő 30 nap

Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) a), az érintett hozzájárulása.

Személyes adat:
az érintettre vonatkozó bármely információ, A vásárló azonosításához és a kézbesítéshez szükséges személyes adatok: Név, pontos lakcím, e-mail cím, telefonszám

A megadott személyes adatok címzettje:
Demokratikus Koalíció.

Az érintettek köre:
a webshopon rendelést leadók köre

Az érintettek jogai:
Személyes adatait bármikor módosíthatja vagy töröltetheti a DK adat@dkp.hu címén vagy a DÉKÁ Rendezvény Kft címére küldött levélben. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.

Adatfeldolgozó:
DÉKÁ Rendezvény Kft.
Képviseli: Balogh Andrea ügyvezető
E:mail: dekarendkft@gmail.com
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11.

Adattovábbítás:
A megadott személyes adatok az adatfeldolgozással megbízott DÉKÁ Rendezvény Kft által üzemeltetett webshop.dkp.hu oldalon rögzítjük, a kézbesítés sikeres lebonyolításához szükséges személyes adatokat kizárólag a kézbesítéssel megbízott vállalkozásnak, főszabályként a Magyar Postának továbbítjuk, amely azt a GDPR és az Info törvény rendelkezéseinek betartásával a kézbesítés befejezéséig kezeli.

Az érintett hozzájáruló nyilatkozata:
A webshop.dkp.hu oldalon a rendelés és házhozszállítás céljából megadott személyes adataim közlésével hozzájárulok, hogy a Demokratikus Koalíció az adataimat a GDPR és az Info tv rendelkezéseinek betartásával a fenti célból kezelje. A jogaimról és a jogorvoslatról a webshop.dkp.hu holnapon található Adatkezelési Tájékoztatóban kapok információt.

Jogszabályi háttér:
A Demokratikus Koalíció, mint adatkezelő az adatkezelés során betartja és szerződött partnereivel betartatja a 2011. Évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Info tv), valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi Rendelet. rendelkezéseit.